نظر ما به بعضی ظاهرها نزدیک‌تر است!

_آدمهارو از رو ظاهرشون نمیشه قضاوت کرد
_آدمهارو از روی ظاهرشون نمیشه شناخت
_آدمهارو فقط به خاطر ظاهرشون نمیشه دوست داشت
_ فقط ظاهر یه عدۀ معدودی‌رو میشه تایید کرد و بهشون تبریک گفت به خاطر سلیقه و تلاششون!پ‌ن1: منبع عکس پیج پافهای ایرانی فیصبوک
پ‌ن2: اگه می‌شناسیدش بهش بگین یه سولار بره؛حیفه!
پ‌ن3: مردهای ایرانی هر چقدر هم تلاش به تظاهرِ کول بودن و اُپِن‌مایندی بکنن در باطن شدیداً حسودن؛مراعاتشون‌رو بکنین و در حضورشون کمتر به تعریف از ظواهر دیگران بپردازین!

/ 0 نظر / 16 بازدید