خنده به گریه..!

همیشه وقتی به چند سالِ پیش برمی‌گردم و خاطرات اون دوران‌رو مرور می‌کنم ،وقتی یادِ ماجراهایی می‌افتم که از سرِ جوونی و خامی چقدر غصه به خوردِ خودم دادم، خنده‌ام میگیره... اینجاست که بهتر میفهمم:"باید همیشه به خدا اعتماد کرد". هر "نه"اِ خدا فقط به نفعِ خودمونه.پس باید از روی بعضی "غم‌ها" راحت و سریع رد شد..!

/ 2 نظر / 9 بازدید
رژانو

اما همیشه زندگی به این آسونی نیست عزیزم....

رژانو

در مورد پست پائین منم سگ دوست دارم اما راستش به خاطر همین نجس بودنش ازش دوری می کنم...واقعا نمی دونم چرا؟؟