به چند دانشمند برای به دست آوردن فرمول مربوطه نیازمندیم!

بعضی‌وقتها هم جایی به مزبوحانه بودنِ تلاشِ از پیش‌شکست‌خورده‌ات برای کم کردنِ احساسِ کُشندۀ ناشی از حجم فاجعه پی می‌بری که می‌بینی این عمق‌ِ فاجعه بوده که خیلی وقته نفست‌رو بند آورده!

/ 0 نظر / 19 بازدید