دسته‌بندی

آدمها دو دسته‌اند: نرها و ماده‌ها
و "نر"ها هم دو دسته‌اند: آنهایی که مَرد هستند و آنهایی که نیستند
و "مَرد"ها هم دو دسته‌اند: آنهایی که می‌شود دوستشان داشت به یک دلیل و آنهایی که نمی‌شود دوستشان داشت به هزارویک دلیل
و "مردهای دوست‌داشتنی" هم دو دسته‌اند: آنهایی که "دوست‌داشتن" را آموخته‌اند و آنهایی که نیاموخته‌اند.
و همین "مردهایِ دوست‌داشتنیِ بَلَدِ عاشقی" هستند که از "ماده"ها ؛ "زن"ها و از زن‌ها، "معشوقه"ها و از معشوقه‌ها "دلبری و دلدادگی" خلق می‌کنند.

/ 0 نظر / 17 بازدید