ژانر

این تماشاگرایِ فوتبالِ تو استادیوم‌ها که وقتی گزارشگرِ 90 ازشون مصاحبه می‌گیره در جوگرفتگیِ کامل گلوشون‌و پاره می‍کنن و تا مرز سکته پیش میرن.

/ 1 نظر / 8 بازدید