حقیقت

با خودتون روراست باشین.بعضی از آدمها خیلی دوست‌داشتنی‌ان.خیلی.دقیقاً مثل یه بچه‌گربه که خیلی خواستنیه.خوب.. شماها معمولاً انتظارتون از یه بچه‌گربه در چه حدّیه؟! هوم؟

/ 0 نظر / 5 بازدید