دختر و پسر هم نداره

ارزشِ "اسکناس" از "آدم" خیلی بیشتره... اسکناس هرچقدر هم دست به دست بشه، آلوده و کثیف میشه، ولی از اعتبارش کم نمیشه. ولی آدم، روحِ آدم، جسمِ آدم، قلبِ آدم وقتی دست به دست شد؛ هم کثیف میشه هم یه تیکه زبالۀ بی‌ارزش!

/ 0 نظر / 15 بازدید