چرا عاشق می‌شویم؟؟

عشق میتونه قشنگ باشه ولی قبل اون شدیداً پدیدۀ ترسناکیه.. چون دست خودِ شما نیست؛شما تصمیم نمی‌گیری که  مثلاً فردا عاشقِ دهمین نفری که تو خیابون می‌بینین بشین، شما به خودتون میاین و می‌بینین که بعله....! این معشوق ناگهانی شما حتی میتونه از لحاظ ظاهر با سلیقۀ شما زمین تا آسمون متفاوت باشه یعنی می‌خوام بگم تا این حد پدیدۀ عشق میتونه از کنترل شما خارج باشه.. حالا اگه عاشقِ کسی بشین که به هر دلیلی "مناسب" نیست، زندگیتون میشه "جهنم"...! اینه که عشق‌رو ترسناک و حتی خطرناک می‌کنه.

/ 1 نظر / 7 بازدید
بهناز

این یکی رو واقعا خوب اومدی چون سر من اومده!زمین تا آسمون!چی میخواستم چی شد