طفلی منم!

لحظۀ قابل تأملیه وقتی اون بالا یکی از فرشته‌ها توی جمعِ فرشته‌ها و خدا بعد از تماشای وقایع و  کمی سکوت یهو با یه لحن تا حدی شاکی میگه :"خوب بابا به این طفلی هم کمی حق بدین خوب!" و بحث شروع میشه!

/ 0 نظر / 16 بازدید