مخصوصاً وقتی داریم غذا کوفت می‌کنیم!

جای تعجبه که در طول تاریخ بیش از 100 سالۀ سینما یکی پیدا نشده بگه تصاویر French kiss و این صوبتا در فیلمها برای اون دو نفر عامل و معلول شاید خوش‌طعم باشه ولی برای بینندگان در واقع چندش‌آوره!

/ 0 نظر / 5 بازدید